Privacy Policy

 

Wij respecteren uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken. Wij gaan, overeenkomstig de geldende wetgeving, zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Gedragscode verwerking Persoonsgegevens wordt door ons 100% nageleefd.


Persoonlijke gegevens
Op sommige pagina's kunnen wij naar persoonlijke gegevens vragen. Het is aan u om de gevraagde gegevens al dan niet te verstrekken. Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Het betreft hierbij de NAW-gegevens alsmede uw e-mail adres teneinde de afhandeling van uw bestelling op een goede en correcte wijze uit te voeren.
Met het versturen van een e-mail geeft een bezoeker ons toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan, te verwerken en te gebruiken ten behoeve van de uitvoering van dienst- en serviceverlening en een overeenkomst, voor marktonderzoek en statistische doeleinden. 
Let op: u heeft te allen tijde recht op inzage van de opgegeven persoonsgegevens. 

Daarnaast gaan wij ervan uit dat een bezoeker geen bezwaar maakt tegen het ontvangen van informatie over actuele aanbiedingen, tenzij gekozen is voor een 'opt out'. In dat geval bewaren wij uw gegevens slechts gedurende uw bezoek aan de website en ten behoeve van het uitvoeren van de door u gevraagde dienst.

Niet-persoonlijke gegevens
Om deze website optimaal op de klantwensen te kunnen afstemmen, verzamelen wij niet- persoonlijke bezoekinformatie. Voorbeelden hiervan zijn de gebruikte browser, klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. 

Beveiligen van gegevens
Wij volgen nauwgezet de veiligheidsprocedures die zijn opgesteld om uw gegevens te beschermen. Om ongeautoriseerde toegang tot onze systemen te voorkomen, worden continu adequate beveiligingssystemen ingezet. Uw privacy wordt mede beschermd door het versleutelen van gegevensuitwisseling.

Correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens
Uiteraard is het altijd mogelijk om uw gegevens te corrigeren indien deze niet meer actueel zijn. Bovendien kunt u ook te allen tijde uw gegevens geheel laten verwijderen uit onze bestanden. In beide gevallen kunt u ons daartoe per e-mail of telefonisch opdracht geven.

Wijzigingen
Het is mogelijk dat dit privacystatement wordt gewijzigd. Wij raden u dan ook aan regelmatig hier te kijken voor de meest actuele versie.

Site-statistieken 
Wij maken op deze website gebruik van Nedstat om bezoekinformatie van onze website te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over uw browser type en computer verzameld. Wij zullen deze gegevens niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Wij gebruiken de door Nedstat aangeleverde informatie om onze website te ontwikkelen en te optimaliseren volgens de wensen van de gebruikers.

Cookies 
Tevens wordt, in dit verband, op onze web site gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op uw computer wordt opgeslagen. Uiteraard geldt ook ten aanzien van cookies dat wij de hieruit verkregen gegevens niet zullen gebruiken om u persoonlijk te identificeren. U heeft keuzes met betrekking tot cookies. Door middel van het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Indien u ervoor kiest om cookies te weigeren, is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde gedeeltes van onze website.
 

Privacy- en cookieverklaring Kinderspel® - JunkTrunk®

27 augustus 2018

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Kinderspel® - JunkTrunk® acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
- onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
- onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
- u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
- passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
- uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Kinderspel® is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel https://www.junktrunk.nl. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Kinderspel®.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, naw-gegevens en betalingsgegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons
kunnen ontvangen.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:
via social media. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie pagina 1 van 3 gebruiken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen
voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel.

Cookies
Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan
zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.
Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:
De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie
tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient
aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons
opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:
- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
- inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
- het laten corrigeren van fouten
- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
- intrekken van toestemming
- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de
verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Kinderspel®
Laan van Brabant 24
4701BK Roosendaal
[email protected]