Privacy Policy

Wij respecteren uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken. Wij gaan, overeenkomstig de geldende wetgeving, zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Gedragscode verwerking Persoonsgegevens wordt door ons 100% nageleefd.


Persoonlijke gegevens
Op sommige pagina's kunnen wij naar persoonlijke gegevens vragen. Het is aan u om de gevraagde gegevens al dan niet te verstrekken. Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Het betreft hierbij de NAW-gegevens alsmede uw e-mail adres teneinde de afhandeling van uw bestelling op een goede en correcte wijze uit te voeren.
Met het versturen van een e-mail geeft een bezoeker ons toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan, te verwerken en te gebruiken ten behoeve van de uitvoering van dienst- en serviceverlening en een overeenkomst, voor marktonderzoek en statistische doeleinden. 
Let op: u heeft te allen tijde recht op inzage van de opgegeven persoonsgegevens. 

Daarnaast gaan wij ervan uit dat een bezoeker geen bezwaar maakt tegen het ontvangen van informatie over actuele aanbiedingen, tenzij gekozen is voor een 'opt out'. In dat geval bewaren wij uw gegevens slechts gedurende uw bezoek aan de website en ten behoeve van het uitvoeren van de door u gevraagde dienst.

Niet-persoonlijke gegevens
Om deze website optimaal op de klantwensen te kunnen afstemmen, verzamelen wij niet- persoonlijke bezoekinformatie. Voorbeelden hiervan zijn de gebruikte browser, klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. 

Beveiligen van gegevens
Wij volgen nauwgezet de veiligheidsprocedures die zijn opgesteld om uw gegevens te beschermen. Om ongeautoriseerde toegang tot onze systemen te voorkomen, worden continu adequate beveiligingssystemen ingezet. Uw privacy wordt mede beschermd door het versleutelen van gegevensuitwisseling.

Correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens
Uiteraard is het altijd mogelijk om uw gegevens te corrigeren indien deze niet meer actueel zijn. Bovendien kunt u ook te allen tijde uw gegevens geheel laten verwijderen uit onze bestanden. In beide gevallen kunt u ons daartoe per e-mail of telefonisch opdracht geven.

Wijzigingen
Het is mogelijk dat dit privacystatement wordt gewijzigd. Wij raden u dan ook aan regelmatig hier te kijken voor de meest actuele versie.

Site-statistieken 
Wij maken op deze website gebruik van Nedstat om bezoekinformatie van onze website te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over uw browser type en computer verzameld. Wij zullen deze gegevens niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Wij gebruiken de door Nedstat aangeleverde informatie om onze website te ontwikkelen en te optimaliseren volgens de wensen van de gebruikers.

Cookies 
Tevens wordt, in dit verband, op onze web site gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op uw computer wordt opgeslagen. Uiteraard geldt ook ten aanzien van cookies dat wij de hieruit verkregen gegevens niet zullen gebruiken om u persoonlijk te identificeren. U heeft keuzes met betrekking tot cookies. Door middel van het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Indien u ervoor kiest om cookies te weigeren, is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde gedeeltes van onze website.